โรงเรียนสอนตัดเสื้อ - เสริมสวย กรรณิการ์ ยินดีต้อนรับ

ข่าวดี!! ค่าเรียนลด 20% ต้อนรับสงกรานต์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค.2558

 

 

   โรงเรียนสอนตัดเสื้อ - เสริมสวยกรรณิการ์  เปิดรับสมัครนักเรียนโดยไม่จำกัดพื้นความรู้เดิม รับไม่เป็นรุ่น โดยจะเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ สอนยึดหลักเซ้นต์ โดยสอนเป็นรายบุคคล นักเรียนจะเรียนช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนเอง โดยมีครูผู้สอน คอยดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกๆขั้นตอน

     หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนได้นำหลักสูตรที่ดีจากประเทศฝรั่งเศส และความชำนาญจากประสบการณ์ และการศึกษาดูงานจากทั่วโลก ปรับปรุงขึ้นเป็นหลักสูตรเฉพาะของทางโรงเรียน จัดการเรียน-สอนทุกระบบ ตามระดับชั้นอย่างละเอียด พร้อมทั้งมีการประเมินผลการเรียนซึ่งผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ

     จึงมั่นใจได้ว่า นักเรียนจะมีความเข้าใจในหลักวิชาอย่างแจ่มแจ้ง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างแน่นอน ซึ่งทางโรงเรียนรับรองผล หากเรียนครบตามหลักสูตรของทางโรงเรียน

 

อำนวยการสอนโดย  อาจารย์ เอกปรียา  สันตสว่าง
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง

ESMOD GUERRE- LAVIGNE  
สถาบันกาลวิน  ปารีส  ประเทศฝรั่งเศส 


   

 

Language Swicher