ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับผู้สนใจสมัครเรียน และติดต่อรับบริการทุกท่านด้วยไมตรีจิต

 

 

 โรงเรียนสอนตัดเสื้อ-เสริมสวย กรรณิการ์
97 - 99 ถนน แฮปปี้แลนด์สาย 1
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ   กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์    ::   02-7340890 , 02-3780169    โทรสาร  :: 02-7340891
อีเมล์         ::   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
*****************************
Kannikar DressMaking School
97-99 , Happyland Sai 1 Road , Klong Chan   Bangkapi  
Bangkok 10240 , Thailand
Call     ::    02-7340890 , 02-3780169  Fax  ::  02-7340891 
E-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    เดินทางสะดวกด้วยรถโดยสารสาธารณะ หลายสายดังนี้  

    ( สาย   8 , 27 , 44  , 92  ,122  ,126  ,137 , 145 ,ปอ.2 ,ปอ.44 ,และ ปอ.126 )


Language Swicher