โรงเรียนสอนตัดเสื้อ - เสริมสวย กรรณิการ์ ยินดีต้อนรับ

    อาจารย์ เอกปรียา สันตาสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยกรรณิการ์ ได้จัดทำหนังสือ "สวยใส นวดหน้า-แต่งหน้า สไตล์ฝรั่งเศส" ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวงการเสริมสวยไทย ตามแบบที่สถาบันเสริมสวยในปารีสใช้สอนนักศึกษา ภายในเล่มประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเสริมสวยอย่างมากมาย ซึ่งท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่ม >>> คลิ๊ก <<<


โรงเรียนสอนตัดเสื้อ - เสริมสวยกรรณิการ์ เปิดรับสมัครนักเรียนโดยไม่จำกัดพื้นความรู้เดิม รับไม่เป็นรุ่น โดยจะเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ สอนยึดหลักเซ้นต์ โดยสอนเป็นรายบุคคล นักเรียนจะเรียนช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนเอง โดยมีครูผู้สอน คอยดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกๆขั้นตอน


หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนได้นำหลักสูตรที่ดีจากประเทศฝรั่งเศส และความชำนาญจากประสบการณ์ และการศึกษาดูงานจากทั่วโลก ปรับปรุงขึ้นเป็นหลักสูตรเฉพาะของทางโรงเรียน จัดการเรียน-สอนทุกระบบ ตามระดับชั้นอย่างละเอียด พร้อมทั้งมีการประเมินผลการเรียนซึ่งผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ
จึงมั่นใจได้ว่า นักเรียนจะมีความเข้าใจในหลักวิชาอย่างแจ่มแจ้ง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างแน่นอน ซึ่งทางโรงเรียนรับรองผล หากเรียนครบตามหลักสูตรของทางโรงเรียน

 

อำนวยการสอนโดย  อาจารย์ เอกปรียา  สันตาสว่าง
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง

ESMOD GUERRE- LAVIGNE  
สถาบันกาลวิน  ปารีส  ประเทศฝรั่งเศส 


   

 

Language Swicher